pieterpad

overzichtskaartje_PP pieterpad pieterpad overzichtskaartje PPSchoonloo is een etappestop tussen Rolde en Sleen. De Loohoeve wordt vaak als thuishaven gebruikt voor deze twee etappes. Het openbaar vervoer is prima geregeld tussen Rolde, Schoonloo en Sleen. Bussen gaan elk uur rechtstreeks vanuit Assen via Rolde naar Schoonloo en vanuit Emmen via Sleen.

Het Pieterpad voert van Pieterburen in Noord Groningen naar de Sint-Pietersberg in Zuid Limburg en is daarmee de langste aaneengesloten wandelroute van Nederland. Diverse soorten landschappen worden doorlopen: de rijke Groninger klei, de Drentse zandgronden, de Sallandse Heuvelrug, de lommerrijke Achterhoek, het Montferland en tenslotte het langgerekte, gevarieerde Limburg. Ieder gebied heeft daarbij zo zijn eigen karakteristiek, zijn samenspel van boerderijtypen, dorpsuitleg, cultuurlandschap, industrie e.d..

Niet eenvoudig was het om het verlangen naar rustige paden door een mooie natuur te verbinden met de wens om geen al te grote omwegen te maken. Wanneer men op een dergelijke grote afstand per dag niet voldoende vordert kan dat bijzonder ontmoedigend zijn. Goede lange afstandswandelroutes moeten voldoen aan de eis van voldoende gerichtheid gepaard aan aantrekkelijk wandelen. Verder hebben veel beken, die met name in de Gelderse Achterhoek rijkelijk stromen, vaak maar weinig oversteekmogelijkheden. Ook een enkel industrie-terrein was soms niet te vermijden.

Telkens moeten er dus keuzen gemaakt en concessies gedaan worden. Wij menen echter met deze route een optimale combinatie van factoren bereikt te hebben.

PIETERPAD GIDS

De gidsen van het Pieterpad zijn verkrijgbaar bij elke goede boekhandel. Zijn ze niet op voorraad, dan kunnen ze hem voor u bestellen. Daarnaast kunt u terecht bij de meeste VVV‘s, zeker die langs de route zijn gelegen, en bij de gespecialiseerde reisboekenwinkels. Op internet kunt u de gids bestellen bij het Nivon.

Op internet kunt u de gids bestellen bij het Nivon.